Κατασκευά-Ζω στην πόλη μου!

Νέοι δημιουργοί! Οι έφηβοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν απλά έργα από ξύλο και στη συνέχεια εξασκούνται στην επιδιόρθωση και μεταποίηση παλιών επίπλων. Δημιουργούν δηλαδή νέα αντικείμενα, αλλά και δίνουν καινούργια πνοή σε παλαιότερα!

Στόχος της δραστηριότητας:

Να κάνουν οι έφηβοι τα αρχικά τους βήματα στον σχεδιασμό και την κατασκευή και να αποκτήσουν μια πρώτη εξοικείωση με διάφορα τεχνικά επαγγέλματα.

Ηλικίες: 12-15 ετών

Συνεργάτης: Ινστιτούτο Κοινός Τόπος