Χορωδία Polyphonica ενηλίκων

Στη διαπολιτισμική μικτή χορωδία ενηλίκων θα δίνεται η δυνατότητα σε άτομα που αγαπούν το τραγούδι, άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως μουσικών γνώσεων και προηγούμενης χορωδιακής εμπειρίας, να έρθουν σε επαφή με την πολυφωνία και να αποκτήσουν ή να αναπτύξουν περισσότερο τις μουσικές τους δεξιότητες.

Στόχοι του εργαστηρίου:
Η χορωδία παρέχει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, έκφρασης και συνύπαρξης, όπου μέσα από ασκήσεις, παιχνίδια και τραγούδια θα αποκτήσουν γνώσεις με ευχάριστο τρόπο, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελεί “καταφύγιο” από τη συχνά πιεστική και αγχογόνα καθημερινή πραγματικότητα.

Ηλικίες: 18+ ετών

Συνεργάτης: Polychonica