Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ LOGISTICS

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ της ActionAid Hellas σε συνεργασία με το Διαβαλκανινό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, την ICF Greece (International Coach Federation) και το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος) διοργανώνει Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εργασιακής ένταξης στο αντικείμενο «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ LOGISTICS». Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 2,5 μηνών (Οκτώβρης – Δεκέμβρης 2019).

Περιλαμβάνει:
– Επαγγελματική εκπαίδευση συνεργασία με Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε: “Εξυπηρέτηση πελατών, Πωλήσεις, Βασικές Αρχές Logistics”
– Εκμάθηση ορολογίας στην αγγλική γλώσσα (εστίαση στην εμπορική χρήση)
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων Η/Υ εστιασμένα στην επιχειρησιακή χρήση του MS Office
– Ανάπτυξη soft skills από πιστοποιημένους coaches: Κωνσταντίνος Γαλάζιος (Επαγγελματικός Σύμβουλος, Εκπαιδευτής Ενηλίκων), Νάγια Αντωνίου (Career & Executive Coach, MSc International and European Relations, MSc in Energy Law, Economics and Strategy), Χριστόφορος Καρράς (Performance Coach, Music Therapist MSc).
– Διασύνδεση με την αγορά εργασίας
– Δυνατότητα πιστοποίησης στην ειδικότητα «Πωλήσεις»

Δομή Προγράμματος:
Επαγγελματική εκπαίδευση: 54 ώρες
Αγγλική γλώσσα με εστίαση στην ορολογία: 44 ώρες
Εκμάθηση χρήσης Η/Υ για επιχειρησιακούς σκοπούς: 18 ώρες
Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills): 40 ώρες
Επίσκεψη στην ΑΑΗ: 2 ώρες
Παρουσία στο Job Fair: 4 ώρες

Περιεχόμενο προγράμματος:

 1. Βασικές αρχές μάρκεντιγκ- προσωπική πώληση/ εργαλεία πωλήσεων
 2. Διαχείριση & εξυπηρέτηση πελατών:
  • Τα επίπεδα εξυπηρέτησης του πελάτη
  • Ενσυναίσθηση & πωλήσεις
  • Διαχείριση πελάτη- τεχνικές επικοινωνίας
  • Ολική εξυπηρέτηση πελάτη
  • Κατηγοριοποίηση πελατών & διαχείριση παραπόνων
  • Αντιμετώπιση πελατών
 3. Διαχείριση παραγγελιών & αποθεμάτων
 4. Διαχείριση χρόνου
 5. Βασικές αρχές logistics:
  • Χαρακτηριστικά & οργάνωση- η έννοια της εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πληροφοριακά συστήματα στα logistics
  • EDI & ηλεκτρονικό εμπόριο – Bar Codes/RFID
  • Οργάνωση αποθηκών

Στο πέρας του προγράμματος οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα λάβουν αναλυτική βεβαίωση παρακολούθησης του προγράμματος και θα έχουν και δυνατότητα λήψης πιστοποίησης στον τομέα «Πωλήσεις» κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους σε εξετάσεις. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος και με στόχο να διασφαλίσουμε την επιτυχή ένταξη των ωφελούμενων θα γίνει event διασύνδεσης με εταιρείες.