Πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών «Ας μιλήσουμε για εμάς»

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου οι γυναίκες να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, να προβληματιστούν γύρω από τη σύνθετη κοινωνική τους ταυτότητα και να τονωθεί η αυτοπεποίθησή τους. Οι γυναίκες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εξοικειώνονται με τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και παίρνουν μέρος σε βιωματικές θεατρικές ασκήσεις!
Διάρκεια: 5 μήνες