Μαθήματα Αγγλικών

  • Εκμάθηση Αγγλικών  

Ηλικίες: 10 -18 ετών

Επίπεδα μαθημάτων: (3) αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο

Διάρκεια & συχνότητα: 1,5 ώρα / 2 φορές την εβδομάδα για την ακαδημαϊκή χρονιά