Μαθήματα Αγγλικών

  • Εκμάθηση Αγγλικών  

Ηλικίες/τάξεις: 7-18 ετών/ Β’ Δημοτικού – Γ’ Λυκείου (3 τμήματα), Ενήλικες (2 τμήματα)

Επίπεδο μαθημάτων: Αρχάριο

Διάρκεια & συχνότητα: 1,5 ώρα / 2 φορές την εβδομάδα για την ακαδημαϊκή χρονιά