Ενισχυτική διδασκαλία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

  • Ενισχυτική διδασκαλία

Ηλικίες: παιδιά που πηγαίνουν σε Δημοτικό σχολείο

Για τάξεις: (3) Α – Β δημοτικού, Γ – Δ δημοτικού, Ε – ΣΤ δημοτικού

Διάρκεια & συχνότητα: 2 ώρες / 2 φορές την εβδομάδα για την ακαδημαϊκή χρονιά

*Ο παραπάνω διαχωρισμός είναι ενδεικτικός και σύμφωνα με τη σχολική ύλη. Τα τμήματα ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδο των συγκεκριμένων παιδιών.