Ομαδικά εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής για ανέργους

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σε συνεργασία με το Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ διοργανώνει μια σειρά ομαδικών βιωματικών εργαστηρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής για ανέργους.

Τα εργαστήρια:

1. Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (Δευτέρα 23/4, 13:30-16:00)

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διαχείριση των επαγγελματικών στόχων, την υλοποίηση μεταβάσεων και την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από τις αλλαγές.

2. Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα (Δευτέρα 7/5, 13:30-16:00)

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων και την διάκριση των συμβάσεων εργασίας, να διακρίνουν το είδος των εργασιακών σχέσεων (ατομικές και συλλογικές), να διαχειρίζονται τις αλλαγές που υφίστανται και επηρεάζουν τα εργασιακά δικαιώματα.

3. Προκλήσεις και μεταβάσεις στην αγορά εργασίας (Δευτέρα 4/6, 13:30-16:00)

Στόχος του εργαστηρίου είναι να τονίσει τις μεταβάσεις και τους διαφορετικούς ρόλους που καλούνται να αναπτύξουν τα άτομα. Διερευνώνται οι τρόποι διαχείρισης μεταβάσεων και η ανάδειξη γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αλλαγών.

4. Διαχείριση Εργασιακού Άγχους (Δευτέρα 2/7, 13:30-16:00)

Το εν λόγω εργαστήριο εστιάζει στις αιτίες του εργασιακού άγχους όπως αυτές προκύπτουν και από τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τη συμπτωματολογία, το νομοθετικό πλαίσιο, τις βασικές στρατηγικές και τις παρεμβάσεις σε επίπεδο οργανισμού, αλληλεπίδρασης ατόμου- οργανισμού και σε επίπεδο ατόμου για την αντιμετώπισή του.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα εργαστήρια που τους ενδιαφέρουν δια ζώσης στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ή τηλεφωνικά στο 215.555.7345 έως και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημέρα της διεξαγωγής.