Εργαστήρια επαγγελματικής συμβουλευτικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ διοργανώνει μια σειρά ομαδικών βιωματικών εργαστηρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής για ανέργους.

Τα εργαστήρια:
1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης επαγγελματικής απόφασης.
Δευτέρα 21/10/2019 | Ώρα: 13:00-16:00
2. Εργασιακές σχέσεις και δικαιώματα.
Δευτέρα 4/11/2019 | Ώρα: 13:00-16:00
3. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επαγγελματικής προσαρμοστικότητας.
Δευτέρα 18/11/2019 | Ώρα: 13:00-16:00
4. Προκλήσεις και μεταβάσεις στην αγορά εργασίας. Τάσεις και προοπτικές επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.
Δευτέρα 2/12/2019 | Ώρα: 13:00-16:00
5. Προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση κατά την αναζήτηση εργασίας: Διαχείριση χρόνου, άγχους και μεταβάσεων.
Δευτέρα 13/1/2020 | Ώρα: 13:00-16:00
6. Δικτύωση και δίκτυα σταδιοδρομίας κατά την αναζήτηση εργασίας.
Δευτέρα 20/1/2020 | Ώρα: 13:00-16:00

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 15 άτομα ανά εργαστήριο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή δια ζώσης στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ή τηλεφωνικά στο 215.555.7345 έως και την προηγούμενη Πέμπτη από την ημέρα της διεξαγωγής.