Εργαστήριο με θέμα “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης”

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σε συνεργασία με το ΙΝ.Ε. της Γ.Σ.Ε.Ε. διοργανώνει 3ωρο πρακτικό εργαστήριο με θέμα “Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης” την Παρασκευή 15/12/17 και ώρα 12:00.

Ο Danniel Goleman ορίζει τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως:
“την ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του”. Για αυτό και αναφέρεται ως “νοημοσύνη της καρδιάς”.
Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρει:
“Το να είσαι οργισμένος είναι εύκολο. Το να εξοργιστείς όμως με το σωστό άτομο, για το σωστό λόγο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό σκοπό και με το σωστό τρόπο, αυτό είναι δύσκολο”.

Στο εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στα ακόλουθα 5 στοιχεία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
1. Αυτοεπίγνωση(self-awareness): επίγνωση των συναισθημάτων, αυτοαξιολόγηση και αυτοπεποίθηση
2. Αυτοέλεγχος (self-regulation): αυτοπειθαρχία, αυτορρύθμιση, αξιοπιστία, ευσυνειδησία και προσαρμοστικότητα.
3. Κίνητρα συμπεριφοράς (motivation): η τάση προς επίτευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία και η αισιοδοξία.
4. Ενσυναίσθηση (empathy): η ικανότητα κατανόησης των άλλων, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας.
5. Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλλαγή, χειρισμός διαφωνιών, καλλιέργεια δεσμών, συνεργασία, ομαδικότητα.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καλείτε στο 215.555.7345