Συμβουλευτική Eύρεσης Εργασίας

Σύμβουλος Εργασίας πραγματοποιεί ατομικά ραντεβού στο Επίκεντρο, με στόχο να καθοδηγήσει τους κατοίκους του Δήμου σε εργασιακά θέματα, όπως για παράδειγμα η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας. Τακτικά οργανώνονται ομαδικά ραντεβού και σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
Συχνότητα: 3 φορές την εβδομάδα