Νομική Συμβουλευτική

Σε αυτό το πρόγραμμα, Νομική Σύμβουλος πραγματοποιεί ατομικά ραντεβού στο Επίκεντρο με κατοίκους του Δήμου, με στόχο να εξυπηρετήσει νομικά θέματα αστικού δικαίου, όπως για παράδειγμα παροχή νομικής συμβουλής, σύνταξη εξωδίκων ή σύνταξη και τροποποίηση συμφωνητικών.

Συχνότητα: 2 φορές την εβδομάδα