Εσύ όπως και εγώ

Σε αυτό το εργαστήριο ανακαλύπτουμε θεατρικά παιχνίδια και δραστηριότητες ενδοσκόπησης και συνεργασίας! Θα χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του θεάτρου, θα ανιχνεύσουμε κομμάτια του εαυτού μας και θα αναζητήσουμε κοινά και διαφορές μεταξύ μας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δημιουργίες. Θα παίξουμε παιχνίδια επικοινωνίας (λεκτικής και μη-λεκτικής) και εμπιστοσύνης. Θα διερευνήσουμε ιδέες που χωρούν πολλαπλές ερμηνείες και θα πειραματιστούμε με διαφορετικά είδη θεάτρου, ανακαλύπτοντας τις επιθυμίες μας πάνω και κάτω από τη σκηνή!

Στόχοι του εργαστηρίου:
Η διερεύνηση εαυτού, η ενδυνάμωση, η συνεργασία, η κατανόηση της διαφορετικότητας, η ενσυναίσθηση, η διερεύνηση πολλαπλών οπτικών και η διαπραγμάτευση.

Ηλικίες/τάξεις: 13-18 ετών/ Α’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου

Συνεργάτης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση