Διαδίκτυο: ένας λαβύρινθος για ανακάλυψη!

Τα παιδιά και οι έφηβοι εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες του Διαδικτύου. Αρχικά μαθαίνουν να διακρίνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του, στη συνέχεια εκπαιδεύονται πώς μπορούν να συναλλάσσονται οικονομικά με ασφάλεια και τέλος, πειραματίζονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μαθαίνουν τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» του κυβερνοχώρου!

Στόχος της δραστηριότητας: 

Να εξοικειωθούν τα παιδιά και οι έφηβοι με το Διαδίκτυο και να μάθουν περισσότερα για την ασφαλή του χρήση.

Ηλικίες: 10-15 ετών

Συνεργάτης: SciFY – Science For You