Οι Συνεργάτες μας | ActionAid Επίκεντρο

Οι Συνεργάτες μας

Home / Οι Συνεργάτες μας

Οι Συνεργάτες μας

AμΚΕ ΙΑΣΙΣ

AμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης, με βασικό στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και εκπαίδευσης σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα ή σε κίνδυνο αποκλεισμού.
STEM Education

STEM Education

Ο STEM Education (Οργανισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, Επιστήμης, Τεχνολογίας & Μαθηματικών) διοργανώνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την εισαγωγή του STEM στην εκπαίδευση.
Ινστιτούτο Κοινός Τόπος

Ινστιτούτο Κοινός Τόπος

Το Ινστιτούτο Κοινός Τόπος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα και πεδίο δράσης όλη την Ελλάδα. Σκοπός του είναι η καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και η εμβάθυνση της συμμετοχικής δράσης μέσω της προαγωγής ολιστικών και βιώσιμων λύσεων για την οργάνωση του αστικού και περιαστικού χώρου.
SciFY- Science For You

SciFY- Science For You

Η SciFY είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που αναπτύσσει κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής για να λύσει πραγματικά προβλήματα της ζωής. Τη διαθέτει δωρεάν σε όλους, μαζί με τη σχεδίαση, τις λεπτομέρειες υλοποίησής της και την αναγκαία υποστήριξη.  
Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση είναι επιστημονική ένωση για την προώθηση της έρευνας και της πράξης του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράματος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση (τυπική και μη τυπική).
Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων

Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων

Η Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία υλοποιεί πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Στόχος της είναι η διατήρηση της ατομικής και συλλογικής μνήμης μέσω της συλλογής και δημοσίευσης βίντεο και αφηγήσεων ανθρώπων γεννημένων πριν το 1950 σε μορφή ιστοριών διάρκειας μερικών λεπτών.
AFI (Action Finance Initiative)

AFI (Action Finance Initiative)

Η AFI παρέχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τη μορφή μικροπιστώσεων σε ανθρώπους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και δεν έχουν πρόσβαση στα αναγκαία κεφάλαια. Παράλληλα, βοηθάει και σταθεροποιεί τις νεοσύστατες ή και υφιστάμενες  επιχειρήσεις, παρέχοντας δωρεάν εκπαίδευση και υποστήριξη.
Very Young Contemporary Art – VYCA

Very Young Contemporary Art – VYCA

Το VYCA είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη σύγχρονη τέχνη και τα παιδιά. Σχεδιάζει και υλοποιεί διαδραστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που ενθαρρύνουν τη γνωριμία και εξοικείωση των νέων με σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της τέχνης καθώς και με σύγχρονες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.