Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων

Η Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία υλοποιεί πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Στόχος της είναι η διατήρηση της ατομικής και συλλογικής μνήμης μέσω της συλλογής και δημοσίευσης βίντεο και αφηγήσεων ανθρώπων γεννημένων πριν το 1950 σε μορφή ιστοριών διάρκειας μερικών λεπτών.