Χοροθέατρο 14η ΜΕΡΑ

Η ομάδα ιδρύθηκε το 1990 και θεωρείται πρωτοπόρος όσον αφορά την ιδιαίτερη κινησιολογική γλώσσα των ερμηνευτών της, την αφηγηματική γραφή της και την εικαστικότητά της. Η προσέγγιση της ομάδας οδηγεί στην καλύτερη γνώση των νόμων του σώματος, στη βαθειά κατανόηση και στην απόκτηση ελέγχου. Με εργαλεία την ενσυνείδητη κίνηση και τη χρήση εικόνων αποσκοπεί στην πλήρως συνειδητή κίνηση που είναι η απαρχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας.