Κινητήρας

Ο Κινητήρας είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτεχνικό δίκτυο που συνδέει επαγγελματίες και ερασιτέχνες μέσα από τις παραστατικές τέχνες. Εδώ και 23 χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορους τομείς: παραστάσεις, residencies, μαθήματα, σεμινάρια, ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.