Σεμινάριο: Ενδοοικογενειακή βία

Το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο “Πολύκεντρο” της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την ενδοοικογενειακή βία. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, τις μορφές και τα συνήθη προειδοποιητικά σημάδια. Επίσης θα γίνει αναφορά στον κύκλο της βίας, το νομικό πλαίσιο, τις υπηρεσίες και τις δομές στις οποίες μπορεί κανείς να απευθυνθεί. Τέλος, θα αναφερθούν πρακτικές αντιμετώπισης και πρόληψης του φαινομένου.

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019
στις 11:00 στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Διάρκεια: 2 ώρες.

Εισηγήτριες:
Γιώτα Δημητριάδη – Κοινωνική λειτουργός
Νόπη Σιδηροπούλου – Ψυχολόγος
Δέσποινα Τσεπελάκη – Νομική Σύμβουλος

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες άνω των 18.

Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 215.555.7345