Κύκλοι Συναντήσεων Κοινωνικών Λειτουργών στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ, διοργανώνει και υλοποιεί κύκλο συναντήσεων Κοινωνικών Λειτουργών, οι οποίοι απασχολούνται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς (Δήμους και άλλες ΜΚΟ).
Σκοπός των συναντήσεων είναι η αποτελεσματικότερη δικτύωση, η ανταλλαγή απόψεών σχετικά με όλα τα θέματα που απασχολούν τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που εργάζονται στην περιοχή, η ανάδειξη των προβλημάτων στην άσκηση κοινωνικής εργασίας και η διαμόρφωση προτάσεων για λύση.
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση, που στόχο είχε την αποτελεσματικότερη δικτύωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν 37 επαγγελματίες από διάφορες υπηρεσίες και φορείς.
Ευελπιστούμε στη συνέχεια των συναντήσεων καθώς και στην επίτευξη των στόχων μας.