Συνεργασία ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΥ & Γραφείου Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πειραιώς (Πα.Πει.)

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που λειτουργούν στο Επίκεντρο της Actionaid, έφηβοι και ενήλικες υποστηρίζονται ολιστικά και ουσιαστικά εδώ και ενάμιση χρόνο. Η ανάπτυξη συνεργασιών βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση κι έτσι από το πρώτο έτος της λειτουργίας της Συμβουλευτικής Εύρεσης Εργασίας (ΣΕΕ) του Επίκεντρου συνεργαζόμαστε με το Γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠαΠει). Βασική επιδίωξη του Γραφείου Διασύνδεσης του ΠαΠει είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών/αποφοίτων για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας και για την ανάπτυξη επιτυχημένης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Πιο συγκεκριμένα, προωθεί την ανάπτυξη δυναμικών συνεργασιών και την εξυπηρέτηση τεσσάρων πόλων: των Φοιτητών & Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, του Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου, των Επιχειρήσεων & Φορέων προώθησης απασχόλησης, και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέρα από την διεξαγωγή κύκλων εργαστηρίων για την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας στο Επίκεντρο (π.χ. e-portfolio), και την προσφορά εξατομικευμένης συμβουλευτικής για σχετικά θέματα, καθώς και επιπλέον εκπαιδευτικές επιλογές (π.χ. προετοιμασία φακέλων & προτάσεων για την εκπόνηση διδακτορικών, προγράμματα διασύνδεσης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας), το Γραφείο Διασύνδεσης ανοίγει την πόρτα του στους ωφελούμενους του Επίκεντρου και για ένα πλήθος συμπληρωματικών υπηρεσιών:

  • Προετοιμασία για την συμμετοχή και πρόσβαση ωφελούμενων του Επίκεντρου στις Ημέρες Σταδιοδρομίας που διοργανώνει μία φορά τον χρόνο με προσκεκλημένους διακεκριμένους εργοδότες.
  • Συμμετοχή των ωφελούμενων στα σεμινάρια του Γραφείου Διασύνδεσης (σύνταξη βιογραφικού, επαγγελματικές δεξιότητες, δημιουργία LinkedIn account, Mobile commerce).
  • Παρουσίαση των 10 σχολών του ΠαΠει σε μαθητές / συμβουλευόμενους Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Επίκεντρου.
  • Βοήθεια στην ανεύρεση summer schools με υποτροφία και γενικότερα στην ανεύρεση επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
  • Όπως επίσης, και η δυνατότητα συμμετοχής του Επίκεντρου σε έρευνες που αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο με σκοπό την προαγωγή νέας γνώσης και πρακτικών, καθώς και την αποτελεσματικότερη και ποιοτικότερη υποστήριξη των ωφελούμενων.