Βιωματικό εργαστήριο «Τεχνικές διαχείρισης χρόνου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο»

Ζούμε σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο που οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του. Πολλές από τις υποχρεώσεις  και τις εργασίες  που καλούμαστε να επιτελέσουμε διατρέχονται από χρονικά όρια και προθεσμίες. Οι επείγουσες καταστάσεις δεν αποτελούν ειδικές περιστάσεις και μπορούν να συμβούν ταυτοχρόνως και να υπερβούν τις δυνατότητες διαχείρισης των ανθρώπων που τις αντιμετωπίζουν. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να διατηρήσει την ψυχραιμία του ενώ παράλληλα παράγει συνεχώς έργο;
Η ομιλία θα προσπαθήσει να καταδείξει στρατηγικές διαχείρισης χρόνου αφού αναλύσει το πώς ο χρόνος και ο τρόπος που τον αντιλαμβανόμαστε βρίσκεται σε άμεσα στενή σχέση με τους στόχους που θέτουμε καθώς και τη φύση αυτών. Αυτό σημαίνει πως οι στόχοι για να πλαισιωθούν χρονικά θα πρέπει να είναι  συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, επιβραβεύσιμοι με χρονική σημασία και έκταση. Επίσης η ομιλία θα χρησιμοποιήσει το μοντέλο διαχείρισης χρόνου (matrix) του Stephen Covey που στηρίζεται στο επείγον (urgent) και στο σημαντικό (important). Οι συμμετέχοντες θα κληθούν μέσω προσωπικών τους καθημερινών συνηθειών και μακροπρόθεσμων στόχων να φτιάξουν το δικό τους πλάνο προτεραιοτήτων και να μάθουν να ξεχωρίζουν το επείγον από το σημαντικό ώστε να επιτύχουν περισσότερη παραγωγικότητα  στην καθημερινότητά τους.

Πέμπτη 08 Νοεμβρίου 2018 στις 11:00 στο ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Διάρκεια: 2 ώρες.
Εισηγήτριες οι ψυχολόγοι: Νένα Ξανθοπούλου και Ελένη Σπυροπούλου

Το εργαστήριο απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες άνω των 18
Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 215.555.7345