Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Επίκεντρο της ActionAid Hellas παρέχει τη δυνατότητα σε εφήβους και νέους να έρθουν σε επικοινωνία με εξειδικευμένη σύμβουλο για να:

•  Κάνουν δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
•  Λάβουν υποστήριξη για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού
•  Λύσουν τις απορίες που έχουν για τη σταδιοδρομία τους
•  Μάθουν για τις επιλογές που έχουν σε συνδυασμό με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους

Επικοινώνησε με το Επίκεντρο στο 215.555.7345.

* Η δράση στηρίζεται από το UEFA Foundation for children