Συμμετέχουμε στην Πλατφόρμα της Περιφέρειας Αττικής

Το Επίκεντρο της ActionAid, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της περιόδου που διανύουμε, συνεργάζεται και στηρίζει την προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, υπηρεσίες που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα, παρέχει:

• Κοινωνική Υπηρεσία: Ενημέρωση αναφορικά με μέτρα πρόληψης και προστασίας κατά του ιού. Καθοδήγηση ως προς τα σημεία εξυπηρέτησης του κοινού. Συμβουλευτική σε θέματα που άπτονται της υγιεινής και των καταστάσεων κρίσεως. Παροχή πληροφοριών σε ότι αφορά την παρουσίαση συμπτωμάτων και την καταπολέμηση της ασθένειας. Παραπομπή σε αρμόδιους φορείς, όπου αυτό κρίνεται εφικτό.
• Νομική Συμβουλευτική: Ενημέρωση για τα βασικά δικαιώματα των εργαζομένων αυτή την περίοδο και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς για τυχόν καταγγελίες ή περαιτέρω διερεύνηση σε πολύ εξειδικευμένες/ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενημέρωση σχετικά με τα νομικά βήματα που δύνανται να ακολουθήσουν και παραπομπή στους αρμόδιους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.