Υποτροφία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ» από την ActionAid

Η ActionAid για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου συναδέλφου, εθελοντή και υποστηρικτή της Γιάννη Ζαχαρίου έχει καθιερώσει από το 2018 ομώνυμη ετήσια υποτροφία για να στηρίξει τις προσπάθειες παιδιών που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον υπηρετώντας τις αξίες για τις οποίες ο Γιάννης εργάστηκε με πάθος: την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη, την εθελοντική προσφορά, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα χορηγηθεί από το ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ μία (1) τουλάχιστον υποτροφία σε παιδιά και εφήβους με σκοπό την κάλυψη των διδάκτρων για την παρακολούθηση μαθημάτων ενός εξωσχολικού προγράμματος σε προχωρημένο επίπεδο (π.χ. ξένη γλώσσα, μουσικό όργανο, κ.λπ.) το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην πρόοδο του υποτρόφου / των υποτρόφων.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά προηγούμενης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος) για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα από 9 έως 30 Ιουνίου 2020 στο Επίκεντρο της Actionaid, Πέτρας 93, στον Κολωνό. Η ενημέρωση για την επιλογή υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020.

Προκήρυξη Υποτροφίας

Αίτηση Υποτροφίας